Services

The Plumbing has been in business since 1978

Запушването на канализациите се случва поради няколко основни причини:
– използване на канала, не по предназначение когато в него се извхвърлят всякакви отпадъци.
– ненавременна профилактика на канала.
– минимален или нулев наклон на тръбата.
Фирмата е специализирана в отпушването на сложни и трудни канали и канализационни системи.
Разполагаме с камиони със сонди за високо налягане до 250 бара, които отпушват тръби до ф1000.


Третирането на отпадъчни води е процес, при който се отстраняват замърсители от водите, отведени от битови, промишлени или търговски обекти, както и повърхностни оттоци.

Ние ще се погрижим безупречно за тази услуга.


Еко-Радо 2016 ЕООД предлага услуги по цялостно или частично машинно миене на улици, булеварди, магистрали, тротоари, паркинги и площади. Миенето на улиците в града е част от доброто поддържане на градскта чистота и качество на въздуха.

Редовното измиване на улици допринася за премахването на праховите частици.


Най-честата причина за неправилното функциониране на една шахта се оказват множеството болуци, които преминат през тръбите ежедневно и нерядко намаляват нейния дебит посредством временни или постоянни запушвания.

Ние разполагаме с необходимите машини и опит, за да извършим тази услуга за Вас.


Най-често запушване на септична яма се получава, когато тя не е почистена от отпадъците навреме. В такъв случай първо се налага почистване на септичната яма, а след това се пристъпва към нейното отпушване.

С нашите мощни машини и постоянно поддържани, за изпомплане на фекалната маса, и отпушване на канали с вода под високо налягане, ние бързо ще се справим със запушените септични ями.