Почистване на канализации

The Plumbing has been in business since 1978

Запушването на канализациите се случва поради няколко основни причини:
– използване на канала, не по предназначение когато в него се извхвърлят всякакви отпадъци.
– ненавременна профилактика на канала.
– минимален или нулев наклон на тръбата.
Фирмата е специализирана в отпушването на сложни и трудни канали и канализационни системи.
Разполагаме с камиони със сонди за високо налягане до 250 бара, които отпушват тръби до ф1000.