Почистване на шахти

The Plumbing has been in business since 1978

Най-честата причина за неправилното функциониране на една шахта се оказват множеството болуци, които преминат през тръбите ежедневно и нерядко намаляват нейния дебит посредством временни или постоянни запушвания.

Ние разполагаме с необходимите машини и опит, за да извършим тази услуга за Вас.