Третиране на отпадъчни води

The Plumbing has been in business since 1978

Третирането на отпадъчни води е процес, при който се отстраняват замърсители от водите, отведени от битови, промишлени или търговски обекти, както и повърхностни оттоци.

Ние ще се погрижим безупречно за тази услуга.