Почистване на ями

The Plumbing has been in business since 1978

Най-често запушване на септична яма се получава, когато тя не е почистена от отпадъците навреме. В такъв случай първо се налага почистване на септичната яма, а след това се пристъпва към нейното отпушване.

С нашите мощни машини и постоянно поддържани, за изпомплане на фекалната маса, и отпушване на канали с вода под високо налягане, ние бързо ще се справим със запушените септични ями.