Почистване на септични ями

Почистване на септични ями

Третиране на отпадъчни води

Третиране на отпадъчни води

Машинно почистване на комини

Третиране на отпадъчни води

Почистване на шахти

Почистване на шахти

Дезинфекция на пространства

дезинфекция

Почистване на канализации

Почистване на канализации

Машинно измиване на улици

Измиване на улици